Information Center

Search article
Hanoi Office
Address : Lo SQ4, Do Nhuan, Khu Ngoi Doan, Xuan Tao, Bac Tu Liem, Ha Noi, Vietnam
Tel : 84-4-3771-4924 Fax: -
http://vi.kf.or.kr/?menuno=750
Beijing Office
Address : c/o Embassy of the Republic of Korea No. 20, Dongfangdonglu, Chaoyang District Beijing 100600, China
Tel : 86-10-8531-0686 Fax: -
http://ch.kf.or.kr/?menuno=754
Tokyo Office
Address : c/o Embassy of the Republic of Korea, 1-2-5 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo, Japan
Tel : 81-3-6400-0640 Fax: 81-3-3452-7420
http://ja.kf.or.kr/?menuno=753